Yn ôl i'r llyfrau
Mae ganddo goesau cryf.
Mae hwn yn un doniol.
Mae hwn yn gwella pridd yr ardd.
Mae ganddo wyth coes.
Mae hwn yn mynd â phaill o un blodyn i’r llall.
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Y Pry Bach - Gweithgaredd 2

Pa bry? Llusgwch y brawddegau at y lluniau cywir.


Yn ôl i'r llyfrau