Yn ôl i'r llyfrau
yn hapus ac yn llawen
ar y goeden
daeth yr heulwen allan
cath ddu
bwrw un parot i lawr
Pa liw oedd y gath fawr ?
Beth wnaeth yr hen frân flin?
Sut mae’r pum parot yn teimlo?
Pam fod un parot yn boeth?
Ble roedd y tri pharot lliwgar yn eistedd?
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Pum parot lliwgar - Gweithgaredd 1

Parwch yr atebion cywir â'r cwestiynau.


Yn ôl i'r llyfrau