Yn ôl i'r llyfrau

Cywir

Roedd y frân ddu yn cysgu yn y dŵr.Roedd y broga boliog yn cysgu ar ben y goeden.Roedd yr hwyaid yn cysgu yn y brwyn.

Anghywir

Gwelodd Cynan y gwdihŵ yn y goeden.Mae’r draenog yn hoffi gwrando ar stori pan fydd yn methu cysgu.Roedd ffrindiau Cynan yn chwarae yn y parc.Roedd Cynan y ceiliog yn methu cysgu.
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Methu cysgu - Gweithgaredd 2

Llusgwch y brawddegau o dan y pennawd cywir.


Yn ôl i'r llyfrau