Yn ôl i'r llyfrau
O'r diwedd daeth golau dydd ar ddiwedd y daith.Roedd sgerbwd yn syllu ac roedd penglog yn gwenu!Yna gwelodd Efa gorryn yn cropian yn nes ac yn nes!Aeth Edi ac Efa i'r ffair.Roedd llais yn sgrechian a sŵn gwdi-hŵ.Daliodd Efa law Edi yn dynn!Roedd rhaid mynd ar y trên sgrech.Sgrechiodd Efa.
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Mynd ar y trên sgrech - Gweithgaredd 2

Rhowch y brawddegau yn y drefn gywir.


Yn ôl i'r llyfrau