Yn ôl i'r llyfrau
gwaith
cyrraedd
Asgwrn
trysor
pentwr
potel
Mae map yn y botel.
Mae'r Jac Codi Baw wedi .
Sam y ci yw e.
Mae'r pridd yn mynd yn fwy ac yn fwy.
Mae'n prysur iawn allan yn yr ardd.
Mae yn y pridd.
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Jac Codi Baw - Gweithgaredd 2

Defnyddiwch y gair cywir o'r rhestr i lenwi'r bwlch yn y brawddegau.


Yn ôl i'r llyfrau