Yn ôl i'r llyfrau
Rhaid palu twll bach fan yma a thwll bach fan draw.Rhaid cael rhaw.I mewn â'r pridd yn daclus.I mewn â'r hadau - un, dau, tri.Yna aros ac aros i'r hadau dyfu.Rhaid cael pot addas.Rhaid rhoi pridd a dŵr dros yr hadau.
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Tyfu - Gweithgaredd 2

Rhowch y brawddegau yma yn y drefn gywir.


Yn ôl i'r llyfrau