Yn ôl i'r llyfrau

Cywir

Mae’r lleill yn chwilio yn y caffi.Mae Cynan y ceiliog wedi colli ei het.Mae’r gynffon ar ben y to.

Anghywir

Rhif y ffon ydy 01234 567890Mae Cynan y ceiliog wedi colli ei gynffon.Mae Cynan a’i ben yn ei blu.Mae cynffon Cynan ar y bwrdd.
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Cynan y ceiliog - Gweithgaredd 2

Cywir neu anghywir? Llusgwch y brawddegau i'r bocs cywir.


Yn ôl i'r llyfrau