Yn ôl i'r llyfrau
chwilio yn y pwll dŵr
chwilio yn y pridd
chwilio yn y tŷ
chwilio yn y pram
chwilio o dan y bwrdd
chwilio o dan y twba
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Cynan y ceiliog - Gweithgaredd 1

I ble aeth pawb i chwilio? Chwiliwch am y llun cywir.


Yn ôl i'r llyfrau