Yn ôl i'r llyfrau
castell
byngalo
palas
tŷ ar ei ben ei hun
pabell
fflat
caban pren
tŷ teras
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Ble wyt ti'n byw? - Gweithgaredd 1

Rhowch y gair cywir o dan y llun.


Yn ôl i'r llyfrau