Yn ôl i'r llyfrau
Ble roedd Jim y ci? Roedd Jim y ci ar goll ac allan o'r ras.Roedd dau o foch yn y ras. Jac a Jo.Ble roedd Jo? Roedd Jo allan o'r ras. Roedd Jo ar y ffôn.Ble roedd Jac? Roedd Jac allan o'r ras. Aw! Aw! Roedd ei fol yn dost.Roedd Jim y ci yn y ras.
Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Y Ras - Gweithgaredd 3

Rhowch rain yn y drefn gywir.


Yn ôl i'r llyfrau