Yn ôl i'r llyfrau

Rhowch Jac-y-do rhif 1 yn y fan goch.

Rhowch Jac-y-do rhif 2 ar lan y môr.

Rhowch Jac-y-do rhif 3 yn y dre'.

Rhowch Jac-y-do rhif 4 ar ben y rhaw.

Rhowch Jac-y-do rhif 5 yn y mwd.

Rhowch Jac-y-do rhif 6 yn y bath.

Llongyfarchiadau! / Congratulations!
Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Jac-y-do - Gweithgaredd 2

Rhowch luniau Jac-y-do yn y lle cywir.


Yn ôl i'r llyfrau